Empresa acreditada per bonificar la formació mitjançant la Fundació Tripartita.

La formació és l’eina bàsica per al desenvolupament de les persones, els equips i les organitzacions. Responem a les necessitats individuals dins del Pla de formació de la companyia, contribuint a tenir millors competències millorant d’aquesta manera les pràctiques, la metodologia i les eines a aplicar.

“La formació és altament beneficiosa i motivant per als treballadors.”

Qualsevol formació impartida per nosaltres es suseptible de ser bonificada.

Catàleg de cursos on-line Catàleg de cursos presencials

Formació obligatòria

Volem els nostres alumnes agafin els coneixements teòricos i pràctics necessaris per la obtenció dels diferents carnets professionals per millorar el desenvolupament i/o aconseguir l’accés al mercat laboral com professionals qualificats.

· Riscos laborals.

· Llei de protecció de dades.

· Carnet de Manipulador d’aliments.

· Formació continua per a conductors de camions.

· Atres.

Cursos online

Es fan a través de la nostra plataforma virtual.

CAMPUS

Cursos d’idiomes i ofimàtica

La gran experiència que tenim en la organizació de cursos, la satisfacció dels nostres clients i la metodologia que apliquem, donen com a resultat un servei d’alta qualitat.

· Anglès, Alemany, Italià, Francès o Xinès.

· Excel avançat.

· Access i altres bases de dades.

· Power point.

· Project.

Cursos Adhoc

Formació a mida per les empreses i organitzacions que vulguin solucions específiques a les seves necessitats formatives. Tenim un ampli ventall de possibilitats tant en la temàtica com en la duració.

Consultoria de formació

Ajudem a les empreses a dissenyar un Pla de formació per millorar les habilitats de les persones mentre s’ofereix un alt grau de motivació.

· Dissenyem un Pla de Formació.

· Fem la comunicació administrativa dels cursos i gestionem la bonificació.

· Muntem les accions formatives.