Llei orgànica de Protecció de Dades

L’Objectiu del RGPD és garantir i protegir el dret de les persones a la seva intimitat

Qualsevol entitat que disposi i treballi amb dades de caràcter personal està obligada a “legalitzar el sistema informàtic per on circulen aquestes dades”

Disposem d’un equip de juristes especialitzats en implementar aquesta Llei en empreses amb un gran volum de dades i per a Pymes i Autònoms recomanem un programa de autoimplementació assistit.