Enduriment de sancions en Prevenció de riscos laborals

Segons la disposició final primera per modificar l’article 40 del text refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, s’ha endurit l’import de les sancions en matèria de prevenció de riscos laborals. A partir de l’1 d’octubre de 2021, se sancionaran les infraccions en […]

Transmissió del dret de deducció fiscal R+D

En els últims anys s’està reforçant la figura del mecenes de la R+D com a entitat privada que té interès en finançar un projecte d’R+D d’una altra entitat de la qual es independent. D’aquesta manera, compensa la seva contribució aprofitant els beneficis fiscals que es generen per a la realització d’activitats d’R+D. Hi ha diverses […]

LIMIT MÁXIM PER PAGAMENTS EN EFECTIU

Aprovada la Llei 11/2021, de 9 de juliol, es  modifica el límit màxim per pagaments en efectiu en el cas de que una de les parts actuï com empresari o professional. En primera instancia es pretenia portar aquesta modificació a la població en el seu conjunto, però, s’ha decidit per aprovar un «però»: es limita el import a […]

Odontòlegs: “Zapatero a tus zapatos”

Al llarg dels anys he anat parlant amb odontòlegs amb consulta pròpia, i tots coincideixen en la solitud que sovint i de manera inevitable senten. A diferència d’altres especialistes, que al treballar en grans centres hospitalaris poden consultar o contrastar possibles plans de tractament, els odontòlegs amb clínica pròpia, es troben sols.       Una manera […]

COM ACONSEGUIR EL FINANÇAMENT QUE ET CAL

En aquests moments, hi han diverses alternatives per ajudar a finançar les empreses, tant públiques com privades. Entre les públiques destaquem: CDTI. Té diferents línies per finançar projectes relacionats amb la tecnologia i la innovació, que actualment ofereixen avantatges especials deguts al COVID-19. Entre les línies podem destacar les següents: PID. “Proyectos de Investigación y […]

DECLARACIÓ MANTENIMENT PLANTILLA MITJANA A FUNDAE

Segons el que estableix l’article 2 de la Resolució del 15 d’abril de 2020, del Servei Públic d’ocupació Estatal, les empreses beneficiàries del crèdit de formació, hauran de mantenir, al menys la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració del estat d’alarma, durant el període de l’execució de les accions formatives sobre […]

Mides Extraordinàries COVID-19, formacions amb aula virtual bonificables

Indicacions per comunicar les modificacions en la execució de accions o grups formatius en la aplicació telemàtica de formació programada per les empreses per els seus treballadors. La Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servei Públic de Treball Estatal, per el que se estableixen, en el seu àmbit de gestió, mides extraordinàries per fer […]

Linkedin, formació per fer créixer les vendes de la teva empresa

LinkedIn porta 13 anys fidelitzant als seus usuaris i superarà els 700 milions en  el 2019. Tindre un perfil professional a LinkedIn es una de les millors apostes en la xarxa 4.0 i, es, sense dubte la millor arma per els negocis, buscar aliances i fer, en definitiva, creixa les vendes de la seva empresa. […]