DECLARACIÓ MANTENIMENT PLANTILLA MITJANA A FUNDAE

Segons el que estableix l’article 2 de la Resolució del 15 d’abril de 2020, del Servei Públic d’ocupació Estatal, les empreses beneficiàries del crèdit de formació, hauran de mantenir, al menys la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració del estat d’alarma, durant el període de l’execució de les accions formatives sobre les que s’hagin aplicat les mesures de canvi de modalitat formativa a tele-formació o realització de la part de modalitat presencial mitjançant l’aula virtual recollides en els articles 3 i 4  de l’esmentada resolució.

A aquests efectes, es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTO).

S’ha incorporat a l’aplicació de Formació Programada per les Empreses una nova funcionalitat que permet a les empreses declarar el manteniment de la plantilla mitja durant el període d’execució de les accions formatives sobre les quals s’hagin aplicat els canvis.

Es considerarà com període d’execució el transcorregut des del moment d’ inici d’aplicació de les mides fins que finalitzi l’última acció formativa a la que s’apliquen.

La signatura de la declaració es considerarà suficient per acreditar el manteniment de la plantilla. No obstant això, es podran realitzar les comprovacions addicionals en el cas de que es consideri necessari.

En el cas d’incompliment, no s’admetrà el canvi realitzat i s’anul·laran els grups afectats per les mides de utilització d’aula virtual o canvi a modalitat tele-formació, minorant, la bonificació aplicada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *