Selecció de personal, Mètode Persem

Mitjançant “EL MÈTODE PERSEM” trobem el perfil adequat, que s’adaptarà a la seva organització i garantim el treball.

En els nostres procediments de selecció fem una radiografia de les persones que presentem, amb un anàlisis complert que s’extreu de les proves psicotècniques i de les entrevistes en profunditat.

Tenint molt en compte com és la seva empresa i les persones que la formen.

Tots els nostres processos de selecció s’ajusten a les característiques del lloc de treball i de l’empresa, desenvolupant diferents procediments per valorar la aptitud i les competències dels candidats.

El nostre model de selecció te en compte:

· Definició del perfil de la persona.

· Selecció de candidats.

· Avaluació.

· Presentació de candidats.

· Incorporació del candidat seleccionat.

· Inici del període de garantia.

Avaluació de personal

Permet contrastar l’adequació de les persones al lloc de treball que ocupen.

Posem en relleu aquelles característiques i habilitats que facilitin el seu desenvolupament dins de la companyia amb un pla de carrera personalitzat.

Amb l’avaluació aconseguim un profund coneixement de la persona doncs defineix la seva personalitat i ens indica si està preparada per assumir les responsabilitats del lloc de treball i si té la capacitat per desenvolupar-ne d’altres.

Les fases en les que treballem son::

· Entrevista curricular.

· Proves psicotècniques.

· Entrevistes d’avaluació per competències.

· Elaboració i presentació de l’informe.