Mides Extraordinàries COVID-19, formacions amb aula virtual bonificables

Indicacions per comunicar les modificacions en la execució de accions o grups formatius en la aplicació telemàtica de formació programada per les empreses per els seus treballadors.

La Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servei Públic de Treball Estatal, per el que se estableixen, en el seu àmbit de gestió, mides extraordinàries per fer front al impacte del COVID-19 en matèria de formació professional per el treball en el àmbit laboral, publicada en el BOE de 17 d’abril, permet:

1. Que les accions o grups formatius suspesos per l’estat d’alarma i les accions o grups no iniciats pendents de execució que se inicien durant l’estat d’alarma o una vagada finalitzat, en modalitat presencial o mixta, poden executar-se en aquesta modalitat utilitzant l’aula virtual.

2. Que les accions o grups no iniciats pendents de execució en modalitat presencial o mixta, que se inicien durant l’estat d’alarma o una vagada finalitzat, es canviïn a la modalitat de teleformació, mantenint el cost del mòdul de la modalitat inicial de l’acció formativa, sempre que es refereixin a una especialitat inclosa en el Catàleg d’Especialitats Formatives.

En tant s’adapta l’aplicació telemàtica de formació programada per les empreses als canvis previstos en l’anomenada Resolució, es fa referencia a continuació de la manera de comunicar a través de la aplicació actual els  canvis. En concret en el camp text lliure, dins del apartat d’observacions.

1. En el primer supòsit, quan es vagi a utilitzar l’aula virtual en els termes senyalats en el article 3 de la Resolució, l’entitat beneficiaria informarà del següent:

– Mitjà utilitzat com aula virtual (teams, zoom, etc.)

– Manera de connexió al aula virtual

– Persona de Contacte

– Telèfon

2. En el segon supòsit, cal tindre en conte el següent:

– Verificar que figura la modalitat de teleformació en el Catàleg de Especialitats Formatives.

– Presentar la corresponent acreditació o inscripció per impartir aquesta acció en la modalitat de teleformació. Si falta la inscripció, s’haurà de fer a través de la presentació de la corresponent declaració responsable.

– Identificar lo seguien: URL plataforma, Usuari, Clau, URL seguiment, Usuari Seguiment, Clau Seguiment, Observacions connexió.

Així mateix, mentre s’adapta l’aplicació telemàtica de formació programada per les empreses per permetre les comunicacions d’inici de la formació i la informació relativa a cada acció formativa i grup formatiu als terminis establerts en la Resolució, no serà necessari notificar incidències al respecte. Els grups que quedin en estat d’incidència que complexin els nous terminis de comunicació i modificació establers es validaran de forma automàtica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *