¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:  LINX CONSULTING FORMACIÓ I RECURSOS HUMANS, S.L. – NIF: B-65906315

Adreça postal: AVDA. SANT ESTEVE, 37 – 08402 GRANOLLERS (Barcelona)

Telèfon: +34 937 684 844

Correu electrònic: mdiviu@linxconsulting.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LINX CONSULTING FORMACIÓ I RECURSOS HUMANS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa i comercial, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis.

Si no desitgen rebre comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis preguem ens ho comuniqui a l’adreça de correu electrònic: mdiviu@linxconsulting.es  indicant la paraula BAIXA.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o segons el termini de conservació que legalment correspongui per a la finalitat específica per a la qual han estat recollides o registrades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el Compliment d’una obligació legal segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 i la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LINX CONSULTING FORMACIÓ I RECURSOS HUMANS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LINX CONSULTING FORMACIÓ I RECURSOS HUMANS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: mdiviu@linxconsultiong.es

-En l’adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a  LINX CONSULTING FORMACIÓ I RECURSOS HUMANS, S.L. procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).