ALERTA DE L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES A PYMES I AUTÒNOMS

ALERTA DE L’AEPD A PYMES I AUTÒNOMS DELS RISCOS DE CONTRACTAR SERVEIS D’ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA A ‘COST ZERO’

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat  un document informatiu en el que alerta a pymes i autònoms dels riscos de contractar els serveis d’adequació a la normativa de protecció de dades a empreses que la ofereixen a ‘cost zero’. El document, que ha estat elaborat amb la col·laboració de la Inspecció de Treball i Seguretat  Social i  l’Agència Tributària, també recull altres pràctiques fraudulentes que solen estar associades a aquest tipus de serveis.

L’ Agència també adverteix a pymes i autònoms, destinataris fonamentals d’aquest tipus de pràctiques, que els serveis d’ adequació a la normativa requereixen de la realització  d’un estudi individual detallat de l’ entitat, els tipus de www.aepd.es | @aepd_es tractaments que es realitzen, els sistemes informàtics i els sistemes de gestió documental, aplicant els principis de protecció de dades en els procediments. Per tant, és insuficient un assessorament basat en documents genèrics que no tinguin en compte les característiques específiques de l‘activitat.

L’Agència recorda la conveniència de que les pymes i autònoms que vulguin o tinguin que contractar serveis d’adequació a la normativa de protecció de dades,  s´ assegurin de que els serveis que se´ls ofereixen no incorren en les pràctiques esmentades anteriorment. A més a més, pel que fa referència a l´àmbit d’ actuació de la AEPD, existeixen diversos canals d´ informació als responsables (Canal INFORMA) i als ciutadans (Atenció al ciutadà), i una eina gratuïta d’ajuda (FACILITA_RGPD) dirigida a empreses que realitzin un tractament de dades personals d’escàs risc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *